BOKEN: VILSE I KLASSEN – om inkludering och andra fallgropar

Edit: Bokens arbetstitel har ändrats till Inkluderingskompetens vid adhd & autism och du hittar innehållet i ett uppdaterat inlägg här.

Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med autism och adhd? Boken Vilse i klassen – om inkludering och andra fallgropar pekar ut fallgropar och framgångsfaktorer för att utveckla verksamheten och samarbeta inom skolan. Alla behöver inte kunna allt, men alla behöver kunna mer för att vi ska lyckas med dessa elever.

Boken bygger på Funktionstrappans fyra steg:

  • Steg 1: Förstå grundsvårigheterna bakom problem!
  • Steg 2: Kompensera nedsatta funktioner och stärk outvecklade färdigheter!
  • Steg 3: Interagera funktionellt!
  • Steg 4: Excellera (verksamhetsfokus och kompetens)!

Beräknad utgivning: maj/juni 2017. Boken blir på cirka 400 sidor och beräknat pris är 385 kronor. Om du vill förbeställa och få ett mejl när den kommer ut kan du skicka ett mejl till linda.jensen@bemyrails.com

INLEDNING OCH FUNKTIONSTRAPPAN

Inledningsvis presenteras funktionstrappan med målet att öka elevens funktionsförmåga genom förståelse, kompenserande och stärkande strategier, samt ett brett samarbete och en verksamhet med sunda värderingar och arbetsmetoder.

 funktionstrappans-4-steg

FALLGROPAR

Fallgroparna inleder varje steg i funktionstrappan och fyller en viktig pusselbit som idag saknas i pedagogisk litteratur: Vilka vanliga fel gör vi när vi försöker göra rätt och vilka synvändor behövs? Infallsvinkeln är framförallt beteendevetenskaplig.

 

 

STEG 1: FÖRSTÅ NEDSATT FUNKTIONER OCH STYRKOR!

GRUNDSVÅRIGHETERNA OCH ELEVEN

Autism och ADHD introduceras, men boken bygger sedan vidare på nedsatta funktioner istället för diagnos och visar hur skolan kan arbeta utifrån dessa för att tillgängliggöra skolan och anpassa den pedagogiska verksamheten. Några av funktionerna är central koherens, tidsuppfattning, exekutiva förmågor, intelligens, mentalisering, motorik & sinnesintryck, samt uppmärksamhet & uthållighet. Även styrkor och hur dessa har använts av framgångsrika personer lyfts fram för att övertyga om att inkluderade elever verkligen kan lyckas med rätt stöd.

 

STEG 2: KOMPENSERA FÖR NEDSATTA FUNKTIONER!

EN KOMPENSERANDE SKOLMILJÖ

Många fysiska anpassningar kan göras i och utanför klassrummet för att både elever med och utan diagnos ska kunna fungera så bra som möjligt.

EN ENERGIVÅRDANDE SKOLDAG

Energi i detta sammanhang tar ett brett grepp och syftet är att utgå ifrån elevernas förutsättningar så att de ska orka en hel skoldag och maximera prestation. Kapitlet summerar också forskningsläget kring särskilda undervisningsgrupper och beskriver varför dessa alltid är ett alternativ.

ETT KOMPENSERANDE NAVIGERINGSSTÖD

Elever behöver kunna lägga fokus på själva inlärningen istället för på hur de ska kunna navigera sig genom skoldagen genom exempelvis skriftliga instruktioner, bildstöd, tidshjälpmedel eller tydligare kommunikation och hjälp med social navigering.

EN KOMPENSERANDE PEDAGOGIK

Ju mer vi kompenserat genom skolmiljö, energivård och navigeringsstöd, desto mindre måste vi sänka de pedagogiska kraven. Men även vid inlärningen kan vi kompensera nedsatta funktioner som motoriska automatiseringssvårigheter, dyslexi, dyskalkuli eller svårigheter med att komma igång eller koncentrera sig. Detta kapitel riktar sig huvudsakligen till lärarna, medan de tidigare framförallt utgår ifrån elevhälsans arbete på verksamhetsnivå. Kompenserande pedagogik är uppdelat i följande avsnitt:

  1. Led och rikta rätt
  2. Tro på framsteg
  3. Fånga och fokusera
  4. Sätt kunskapen
  5. Ta bort hinder (Elever som kompenserar eller en skola som kompenserar?)

VERKTYGSLÅDAN: Rätt hjälpmedel

 

 

STEG 3: INTERAGERA FUNKTIONELLT!

Ett fungerande samarbete och gemensamt förhållningssätt kring elever med särkskilda behov är viktigt för att även dessa elever ska lyckas och inte behöva anpassa sig till alla vuxna runt dem. Steg 3 ger tips för att kunna samarbeta med kolleger, specialister, föräldrar och inte minst med eleven. Nedsatt impulskontroll, känsloreglering, mentalisering och föreställningsförmåga är några av svårigheterna som skapar konflikter och svårigheter att samarbeta. I kapitlet förklaras varför konsekvenser inte fungerar och de metoder som kan användas istället summeras (Funktionell beteendeanalys, Låg-affektivt bemötande och Samarbetsbaserad problemlösning). Pedagogerna får även konkreta tips på hur man undviker och hanterar konfliktsituationer. Forskning visar att pedagogernas inställning har en avgörande betydelse för hur eleven lyckas och därför lyfts också värderingar och olika förhållningssätt till barnet.

 

STEG 4: EXCELLERA!

Sista steget utgår från värdegrundsarbete, synvändor och insatser på verksamhetsnivå med bland annat ”omvänd inkludering” för att alla elever ska gynnas av insatserna. Budget, tid och framgångsfaktorer beskrivs tillsammans med forskning kring hur specialpedagoger används effektivast.

 

En reaktion till “BOKEN: VILSE I KLASSEN – om inkludering och andra fallgropar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s