Boka föreläsning

Den här bloggen är en av de mest delade och knyter an till den forskningsbaserade inkluderingsboken ”Inkluderingskompetens vid adhd & autism”. Men vill du mer än bara läsa? Boka en av föreläsningarna nedan eller kom med ett eget förslag. Böcker kan i samband med föreläsningar beställas till rabatterat pris och skickas före föreläsningen. Använd beställningsformuläret eller mejla din förfrågan till: linda.jensen@bemyrails.com

Vilse i klassen – om inkludering och andra fallgropar
Föreläsningen baseras på Funktionstrappans fyra steg:

 1. Förstå autism/adhd.
 2. Kompensera.
 3. Interagera funktionellt.
 4. Skapa en funktionell verksamhet.

Vilka är de 50 annorlunda funktionerna vid autism och adhd? Vilka är de vanliga fallgroparna? Vad behöver elever med diagnos? Forskning blandas med handfasta tips som gynnar hela klassen. Föreläsningen kan anpassas utifrån specifika frågeställningar som anpassningar/åtgärdsprogram, miljöanpassningar, läxor, omvänd inkludering.
Målgrupp: Skola & fritidspedagoger (låg- & mellanstadiet). Rektorer och huvudmän. 1,5 – 3,5 timmar med diskussion och eventuell handledning. Checklistor ingår.

Funktionstrappans 4 steg.png

Varför beter sig barn inte som vi vill?
Vad gör vi med explosiva barn när konsekvenser inte hjälper? Utgångspunkten är psykologen Ross Greenes metod som på svenska heter Samarbetsbaserad problemlösning. Det är en metod som arbetats fram för utåtagerande barn, men som kan användas i alla konflikter som vi hamnar i med vuxna eller mellan barn. Få även inblick i vad forskningen säger om konsekvenser och alternativen, samt några praktiska knep för att få barn att komma igång med uppgifter.
Målgrupp: Skola, fritids, förskola, anhöriga. 2,5 – 3,5 timmar. Metodmallar ingår.
Tillval: Grundsvårigheter och typiska problem. Seriesamtal/ritprata. Sociala berättelser. Förberedelse och struktur.

Den stora Vilse-i-klassen-mixen
Föreläsningen tar upp guldkornen ur övriga föreläsningar: Funktionstrappans fyra steg. Grundsvårigheter. Styrkor. Fallgropar. Miljöanpassningar. Läxor. Samarbetsbaserad problemlösning. Funktionella åtgärdsprogram, omvänd inkludering och att arbeta med föräldrar.
Målgrupp: Skola. 3,5 – 5 timmar. Gott om tid för diskussion. Kan kombineras med handledning.

Fler föreläsningar om själva diagnosen för barn, skol- och vårdpersonal hittar du här.

FYLL I OFFERTFÖRFÅGAN

Priser (eftermiddag eller kväll)

 • Grundpris för hela gruppen 1,5 timme: 6.000 kr
 • Längre föreläsningar: Grundpris + 1.800 kr/timme. (Halvdag på 3,5 timmar blir då 9.600 kr.) Priserna avser föreläsningar (max 35 personer) där deltagarna inte betalar. I övriga fall, be om offert.
 • Tillvalsämnena: är gratis och bakas in efter önskemål i föreläsningstiden.
 • Gratis författartillval: 10 minuter extra om barnböckerna ”Anton och Super-A” (förskolan/lågstadiet – förbeställ böcker/övningsböcker till reducerat pris). Enbart författarbesök 15 min – 2 timmar: 2800 kr – 6000 kr på skolor. Se övriga arvoden här.
 • Handledning: Skolproblematik ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. I samband med föreläsning 1.200 kr/timme. Enklare ärenden per telefon 650 kr/timme.
 • Diskussion och frågor kan förläggas i föreläsningens slut alternativt under tiden för de föreläsningar som är 2,5 timmar eller längre.

Du är välkommen med frågor eller offertförfrågan till: linda.jensen@bemyrails.com
Reseersättning med km-taxa eller faktiskt biljettpris (tåg från Lund om möjligt)  tillkommer. Priserna är inklusive sociala avgifter, men exklusive moms.

Tekniska förutsättningar

 • Projektor med HDMI-sladd.
 • Ev. mygga/headset för större lokaler (ej handhållen mikrofon)

Fotnot: Autism är det nya samlingsnamnet för Aspergers syndrom och autism. Både autism och adhd ingår i de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF). 

Nedan foton och bilden på Funktionstrappan ovan går bra att använda vid annonsering/information om föreläsningen.

Annonser