Boka föreläsning

Den här bloggen är bland de mest delade och knyter an till den forskningsbaserade inkluderingsboken Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Boken används från hösten 2018 även som kurslitteratur på högskolan. Jag heter Linda Jensen, är beteendevetare och har föreläst för lärare, elevhälsan, rektorer, fritidspedagoger, personal inom LSS och vården samt föräldrar och individer med egen diagnos. I mina föreläsningar slår jag hål på myter och ökar kunskapen om hur elever med autism och adhd lär sig och fungerar. Beroende på era önskemål är ämnena jag berör:

 • pedagogiska konsekvenser av adhd & autism
 • utmanande beteenden och konfliktlösning
 • en tillgänglig skola med fokus på miljö, struktur och pedagogik
 • samarbete mellan skola och vårdnadshavare
 • alternativa arbetssätt såsom ”omvänd inkludering” och flexibel inkludering
 • hur skolan utifrån de olika yrkesrollerna kan arbeta förebyggande och med nödvändiga skolförmågor
 • fördomar och typiska fallgropar att se upp för

Inkluderingskompetens vid adhd & autism av Linda Jensen är en gedigen bok. ”Funktionstrappan” med sina fyra steg blir som en ledstång för verksamheten. Läsaren får både en teoretisk bas och praktiskt fokus med strategier och tips.

– ur Specialpedagogiska Skolmyndighetens tidning Lika värde

Boka en av föreläsningarna nedan eller få en offert på ett skräddarsytt förslag. Fyll i formuläret nedan eller mejla din förfrågan till: linda.jensen@bemyrails.com

Föreläsningen:  Vilse i klassen

Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med ADHD och autism?
Vilka är de 50 annorlunda funktionerna vid autism och adhd?
Vilka är de vanliga fallgroparna?
Vad behöver elever med diagnos?

I föreläsningen får du stifta bekantskap med Funktionstrappans fyra steg. Där har hjärnforskning, evidensbaserad pedagogik och beteendevetenskap omvandlats till hundratals handfasta tips som gynnar hela klassen. Funktionstrappans uppdelning och helhetsperspektiv underlättar för lärare, elevhälsa och rektorer att gemensamt och metodiskt arbeta mot en ökad inkluderingskompetens där ingen behöver kunna allt, men där alla behöver kunna mer.

Verktygen och värdegrunden för att framgångsrikt höja resultatet för våra pedagogiskt mest utmanande elever gynnar samtliga elever vi har i skolan och bidrar dessutom till en ökad studiero.

Många av de praktiska exemplen i boken passar redan för eleverna på låg- och mellanstadiet, men Funktionstrappan kan med fördel tillämpas även för äldre elever eller i förskolor, fritidshem och LSS-verksamheter.

Föreläsningen baseras på Funktionstrappans fyra steg:

Steg 1: Förstå autism, ADHD, styrkorna och de 50 nedsatta funktionerna.
Steg 2: Kompensera nedsatta funktioner med rätt stöd och bygg på det som fungerar.
Steg 3: Interagera funktionellt med elever, vårdnadshavare och kolleger.
Steg 4: Excellera med en funktionell verksamhet genom rätt roller, processer och syn på inkludering.

Målgrupp: Alla inom skola och förskola, inkluderat skolledare och huvudmän. Även intressant för BUP/HAB och annan vårdpersonal som vill få ökad kunskap i specifika nedsatta funktioner eller stöd. Kan skräddarsys även för LSS-verksamheter.

1 pic 1-0 funktionstrappan v5 PR

Föreläsningen: Varför beter sig barn inte som vi vill?

Vad gör vi med explosiva barn när konsekvenser inte hjälper? Utgångspunkten är beteendeforskning i skolan, lågaffektivt bemötande samt psykologen Ross Greenes metod som på svenska heter Samarbetsbaserad problemlösning. Det är en metod som arbetats fram för utåtagerande barn, men som kan användas i alla konflikter som vi alla hamnar i både med vuxna eller mellan barn. Få även inblick i vad forskningen säger om konsekvenser och deras alternativ. Ta del av praktiska knep för att skapa struktur, erbjuda navigeringsstöd och få barn att komma igång med uppgifter. Studiero och bättre prestationer skapas framförallt genom att arbeta med de sysslolösa eleverna som inte fullt ut förstår vad de ska göra, får för höga krav på funktion som inte finns eller som saknar en nödvändig struktur.
Målgrupp: Skola, fritids, förskola, anhöriga. 2,5 – 3,5 timmar. 

 

Fler föreläsningar om själva diagnosen för barn, skol- och vårdpersonal hittar du här.

Arvode företrädesvis eftermiddag eller kväll. Samma priser gäller helger. Till skolor rekommenderas halvdagsföreläsning:

 • Grundarvode 1,5 timmar: 19.000 kr.
 • Extra timmar: Grundarvodet ovan  + 1.800 kr/timme.
 • Halvdag 3,5 timmar inkl. paus: 22.600 kr
 • Handledning: Skolproblematik ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. I arbetsgrupp i samband med föreläsning 1.200 kr/timme. Enklare ärenden per telefon 650 kr/timme.
 • Be om en rabattkod. Dina åhörare kan då förbeställa böcker via hemsidan med föreläsningsrabatt. Skolor får 20% föreläsningsrabatt på boken ”Inkluderingskompetens” utan kod.

Du är välkommen med frågor eller offertförfrågan till: linda.jensen@bemyrails.com
Reseersättning med km-taxa eller faktiskt biljettpris (tåg från Lund om möjligt)  tillkommer. Priserna är inklusive sociala avgifter, men exklusive moms.

FYLL I OFFERTFÖRFÅGAN

Om förlagets hantering av personuppgifter kan du läsa i integritetspolicyn på vår hemsida.

Tekniska förutsättningar

 • Projektor med HDMI-sladd eller möjlighet att överföra presentationen till annan dator med USB-minne. Vid VGA-sladd krävs ljud via vanlig hörlursutgång eller Bluetooth.
 • Mygga/headset för större lokaler (ej handhållen mikrofon)

Fotnot: Autism är det nya samlingsnamnet för Aspergers syndrom och autism. Både autism och adhd ingår i de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF). 

Nedan foton och bilden på Funktionstrappan ovan går bra att använda vid annonsering/information om föreläsningen.