Se upp fredag den 13:e händer det!

Tur eller otur? Fredag den 13:e börjar min bok säljas på nätet. Då är redan 1/3 av första upplagan utskickad till alla de skolor som vill bli bättre på att inkludera och till de föräldrar som väntat på boken.

Inkluderingskompetens vid adhd & autism tar ett helhetsperspektiv och ser på hela skolsituationen och alla yrkesroller. Evidensbaserad pedagogik, beteendevetenskap och den senaste hjärnforskningen har slagits samman i hundratals handfasta tips. Ingen som har läst boken kommer att lägga ifrån sig den utan att förstå autism och adhd på djupet och hur funktionsförmågorna kan påverkas av undervisningen och i relationer.

Nedan bild visar vad en skola behöver leverera om vi vill lyckas med våra pedagogiskt mest utmanande elever. Samtidigt höjer många av metoderna även prestationen för klasskamraterna och bidrar till en ökad studiero. Absolut ingen förlorar på att höja inkluderingskompetensen. Den röda yttre cirkeln visar hur vi ska arbeta för att genomföra våra mål. Givetvis finns allt beskrivet på ett lättbegripligt sätt i boken!

Finns på adlibris och bokus där du även kan kika inuti.

steg 4 pic 8-0 omvand inkludering PR2.png

Professor Bodil Jönssons förord och Sveriges farligaste flickor

Bodil Jönsson som deltagit i fråga Lund och skrivit bland annat ”Tio tankar om tid” stod högst upp på min önskelista när det var dags att skriva förordet. Hon är en kvinna som med engagemang tar sig för allt hon gör, och hon har inte minst med sitt arbete på Certec vid Lunds Tekniska Högskola (där jag kommer vara utställare när de firar 30 år) arbetat för att stötta personer med olika funktionsuppsättningar. Det som lämnat starkast avtryck på mig är ändå att Bodil Jönsson tillsammans med Eva Mandre engagerat sig i ”Sveriges farligaste kvinna” som de sedan upptäckte bara hade autism och som hade kunnat varit så många av de flickor (eller pojkar) som idag inte får rätt stöd och bemötande. En historia som också upprepar sig i dagens samhälle med exempelvis ”flickan bakom pansarglas” som nyligen fick en tragisk utgång. (Ljudinspelning om finns här.)

”Diagnos” kommer från grekiskans ”dia gnosis” och betyder ”genom kunskap”.

Jag har fått följa så pass många personliga berättelser att jag till slut bara var tvungen att skriva denna bok. Det måste gå att göra mer rätt om bara kunskapen finns – kunskapen att känna igen diagnoser, kunskapen att förstå hur svårigheterna tar sig uttryck och hur vi ska göra för att bemöta dem, kunskapen att skapa en föranpassad miljö med rätt förväntningar och kunskapen om hur man utvecklar delaktighet och samarbeten. Vi vill inte ha fler rubriker om farligaste flickor och jag vill inte längre ta del av alla de enskilda livsöden som media inte rapporterar om – familjetragedier och skolhaverier som tyvärr är allt för vanliga bland alla dessa barn som bara har autism eller adhd, men där samspelet med omgivningen förvandlats till en nedåtgående spiral.

Det finns alldeles för många barn som vi inte bemöter rätt eller ger tillräckligt med stöd.

Jag behöver inte gå längre än till min närmsta högstadieskola för att hitta en av dessa flickor som både fått hämtas av polis under skoltid och tvångsomhändertas på annan ort, mot föräldrarnas vilja. Men sedan finns det ännu fler som ”bara” hamnar i utanförskap. Och även om jag i min bok valt att fokusera just på skolan och pedagoger som kan spela en så avgörande roll, så är det en bok som jag vill att även socialtjänsten och LSS-verksamheter läser för att bättre förstå varför skolor och familjer inte alltid fungerar samt vilket stöd dessa barn och ungdomar egentligen behöver.

Bodil Jönssons förord:

”Idag finns det en rik flora av litteratur om autism och/eller adhd, ofta med
beskrivningar av problem och tillkortakommanden och med förslag på individuell
särbehandling. Mer sällsynta är pedagogiska idéer om stöd för berörda elever i deras
samspel med övriga elever och all den personal som samtidigt finns i skolan.

Boken har en uppsjö av exempel men är föredömligt strukturerad utifrån vad och hur och varför.

I den här boken pekar Linda Jensen både på de berörda elevernas svårigheter och
styrkor och på vad lärare och övrig skolpersonal kan göra för allas lärande och
delaktighet i den konkreta skolvardagen. Boken har en uppsjö av exempel men är
föredömligt strukturerad utifrån vad och hur och varför. Den ger många konkreta
ingångar för hur specialistlärare bättre ska komma till sin rätt samtidigt som den kan
minska osäkerheten för alla övriga lärare (”jag kan så lite om detta”) och befria dem
från vanmaktskänslan att ”jag orkar inte detta också”. Kort sagt: den ger en lärarlust
att prova och utvecklas med ett ökande självförtroende.

… inspirerar till egna variationer i de konkreta situationerna. Det är en bok att både börja i och återkomma till …

De konkreta tipsen för en möjlig skoldag, skolvecka och läsår presenteras i sina
sammanhang och inspirerar till egna variationer i de konkreta situationerna. Det är
en bok att både börja i och återkomma till för att få en undan för undan utökad
repertoar. Den spänner från det enskilda momentets hängslen, livremmar, fallgropar
och succéer över till ledningsnivåns behov av vägledning att mejsla fram en
framgångsrik utveckling för hela skolan.

Det här är en användvärd bok, viktig för både arbetsglädjen och lärandet i nuet och
framtiden för det långsiktigt hållbara.”
Bodil Jönsson
Professor emerita i rehabiliteringsteknik, Certec, Lunds Universitet

Läs även på Bokus:

Eller beställ enkelt direkt från förlaget  genom att fylla i din adress i beställningsformuläret här. (Var 3e bok gratis t o m 171001.

 

Det närmar sig utgivning: Inkluderingskompetens vid adhd & autism

Jag har snart redigerat klart det fjärde och sista steget i Funktionstrappan. Därefter återstår en eller två sista korrekturläsningar och att sätta inlagan inför tryck.

Omslaget har fått ett ansiktslyft och jag har passat på att byta titel. Hejdå till ”Vilse i klassen” och hej till ”Inkluderingskompetens”. Ett nytt provtryck av omslaget måste till för att vara säker på färger och kontraster.

Men jag ser slutet på mina drygt två år med boken. Jag kan ta en paus ur forskningsdatabaser. Jag behöver inte längre välja till och välja ifrån. Lika mycket text som är med i boken har jag varit tvungen att klippa bort. Boken slutar ändå på runt 400 sidor och jag förstår nu var all tid har tagit vägen. Men nu har jag till och med fått till min sista illustration.

steg 4 pic X omvand inkludering

Nu hoppas jag bara på att Funktionstrappan blir till det stöd jag från början tänkt där ute i landets skolor och lärosäten. Att det ska bli lika enkelt som jag ville att bara kunna börja någonstans i denna bok och få det lättare att inkludera. Jag har inte räknat hur många tipsen är men de sträcker sig alltifrån hur en resurspedagog kan arbeta till en rektor, hur fritidshemmet kan bidra, vad vi ska tänka på i skolans fysiska miljö och den psykosociala, varför vi måste energivårda och ge navigeringsstöd …

Hundratals tips vet jag att det är. Men om någon en dag orkar räknar dem kanske de landar på tusen. Och vartenda ett av dem kan vara en liten del på vägen för att lyckas med ytterligare en elev som vi inte lyckas med idag. Tack till alla er som bidragit med tips och era röster till citaten, gett synpunkter på omslag och titel, peppat och sagt att ni vill ha boken redan från början. Det har hjälpt mig att envist fortsätta.

Boken kan fortfarande förbeställas direkt hos förlaget men den finns nu även att bevaka hos nätbokhandeln:

 

Provtryck i sista stund

Lagom till Skolsköterskornas kongress fick jag genom att byta tryckeri i sista stund ändå ett provtryck att visa upp. Efter två föreläsningar med 770 anmälda skolsköterskor till varje, så blev det en riktig egoboost med förbeställningar och tillfälle till små pratstunder med skolsköterskorna, någon skolläkare och en representant från utbildningsförvaltningen i en större kommun. Men framförallt är jag glad att Funktionstrappan och budskapet om vikten av diagnos för att möjliggöra att stöd sätts in utan att eleven först måste få det svårt fick nå så många skolrepresentanter. Många lyfte i dessa samtal sin frustration över hur svårt det var att få gehör för att utreda autism och adhd. Skollagen som ska säkra att även elever utan diagnos ska få stöd, har i många skolor tolkats om till att diagnos inte behövs eller är till någon nytta. Nu håller jag tummarna att boken kan hjälpa alla som arbetar i skolan att få till rätt åtgärder oavsett vilken ståndpunkt kring diagnos man har och att samarbetet underlättas mellan de olika yrkesgrupperna som alla kommer med sin egen bakgrund, utbildning och vision. Målet är att rektorer, lärare och elevhälsan ska kunna arbeta för inkludering utifrån sina respektive yrkesroller och en vetenskaplig grund.

Beställ ”Anton och Super-A” före Lucia

PR.PNG

Vardagsstrul ska vara kul! Och det är det i de pedagogiska barnböckerna med vardagshjälten Super-A, tåget Ralle Räls som håller koll på aktiviteterna och så Lilla Trigga som gör sitt bästa för att ställa till det. Ge böckerna i julklapp till någon som gillar att veta hur vardagen och alla i den fungerar. Samma bok kan läsas i en enklare och en svårare version och historierna utgår ifrån ett annorlunda sätt att fungera.

Beställ senast den 13:e december. Just nu får du 2 övningsböcker att träna vardagsfärdigheter med för 100 kr eller alla tre böcker för 360 kr jämförpris 603 kr på adlibris och 236 kr för övningsböckerna. Postens porto tillkommer. Hela serien med 7 böcker/övningsböcker kostar som vanligt 557 kr + porto. Dela upp och du har flera julklappar.

Beställ genom att uppge din mailadress i formuläret på denna länk eller maila mig  linda.jensen@bemyrails.com. Titta inuti på hemsidan: http://bemyrails.com

Passar till alla barn från fyra år i förskolan & upp till tio år med diagnos!

pr-autism-quebec-2

11214275_917243808351747_2570655950553339147_n

Boktiteln: ”Autism i klassen” blir ”Vilse i klassen”

Varför blir titeln just ”Vilse i klassen – om inkludering och andra fallgropar”?

Jo, från början hade jag faktiskt bestämt att boken skulle få gå under namnet ”Autism i klassen – om inkludering och andra fallgropar”. ”Autism i klassen” tyckte jag helt enkelt påminde om ”tyst i klassen” och jag tänkte att för många lärare så skulle den kanske omedvetna kopplingen vara något positivt. Tänk att uppnå det emellanåt …

Egentligen hade jag tänkt skriva en bok med enbart praktiska tips kring elever med autism: Om denna situation uppstår, gör då så här. Men under arbetets gång fastnade jag snabbt i forskningen och där sitter jag fortfarande. Det är svårt att komma loss och så mycket spännande. Boken blir större och klokare. Och tar längre tid förstås. Det fick bli en annan helt annan bok istället (eller först). Jag upptäckte också att forskningen och metoderna för eleverna med autism respektive ADHD inte var så spretig som jag trott. Även om dessa elever har olika svårigheter och olika behov, så delar de också många. Boken skulle bara bli bättre om jag även tog med eleverna med ADHD. Det jag skrev kunde då bli den stora inkluderingsboken att ha i katederlådan eller på skrivbordet i arbetet med dessa elever med särskilda behov.

Just ”vilse i klassen” blev det först när jag bestämde mig för att blogga medan jag skrev boken och snabbt behövde komma på något som låg bra i mun. Det fick inte heller frångå ”Autism i klassen” för mycket. Jag hade ju redan startad en grupp på Facebook för att arbeta med boken under detta namn. Så då föll valet på ”vilse” istället och även om jag föredrar nytänk, får jag stå ut med att det finns en annan bra bok med ”vilse” i namnet ”Vilse i skolan – hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt”.  På den vägen är det i alla fall …

I vår hoppas jag att boken kommer ut. Om jag kan dra loss mig ur forskningsdatabaserna.

Tillbakablick: Vilse i klassen

Editerat: Boken har getts ut med titeln ”Inkluderingskompetens vid adhd & autism” och du kan läsa och beställa den på hemsida.

Jag är uppvuxen i en lärarfamilj och är visserligen beteendevetare, men eftersom jag har en dubbel examen så har jag huvudsakligen haft en karriär som IT-nörd och projektledare för vetenskaplig litteratur och forskning. Men när en av Lunds största arbetsplatser lades ner, så bestämde jag mig för att passa på att följa min lilla dröm och bli författare. För att få en extra utmaning, så startade jag också ett eget förlag ”Be My Rails” (en förklaring på namnet och mer om mig hittar du på min hemsida här.)

Det är tre år sedan. Först ut blev mina pedagogiska barnböcker med ”Anton och Super-A” där barn med autism och adhd  får träna på vardagsfärdigheter under en vanlig sagostund. Samtidigt ville jag att böckerna skulle ge  många tillfällen för interaktion med barn som har svårt med samspel. Ralle Räls håller koll på den exekutiva förmågan och Tummen på hur omvärlden fungerar. Bokserien finns idag på fyra språk och ett av kinas största förlag vill också ge ut dem. Super-A är baserad på min dotter som kallade sig för Stora A i alla rollekar (men Big A lät som en maffiaboss när jag skulle översätta böckerna, så det fick bli Super-A). A:et i namnet har alltså inget att göra med vare sig autism eller adhd, utan är bara ett utryck för hennes kärlek till bokstäver.  Mitt Super-A bestämde när hon var fyra år, att hon ska bli bibliotekarie när hon blir stor.

Genom det nätverk jag startade tillsammans med andra författare som också skriver om autism eller adhd, har vi en egen Facebook-sida där svensk litteratur i ämnet samlas. Och när jag började följa föräldranätverket Barn i Behov och alla fantastiska eldsjälar även där, så bestämde jag mig för att skriva Vilse i klassen efter ha följt kampen för deras barn och även läst om elevernas livsöden i boken ”En skola som inte är för alla”.  Vår dotters historia är en av de mer lyckosamma i boken.

Idag tillbringar jag därför det mesta av mina dagar med ögonen fastkilade i forskningsdatabaser kring inkludering och med händerna på min laptop. Det var ett större projekt än jag anat. Jag bara längtar tills boken ”Vilse i klassen” ska komma ut och göra nytta!

 

 

Sanne Nielsen, lite Fantasi och så en ny bok

I helgen var jag på Kung Över Livets gala till förmån för barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Bland artisterna fanns Sanne Nielsen, Oscar Zia, Jan Johansen och CEJ som fick hela Oscarsteatern upp på fötterna med den gamla godingen Cotton Eye Joe. Det fanns förstås även artister med diagnos som delade med sig av sin historia och visade på att diagnosen är något positivt som innebär att man lär känna sig själv för att kunna hitta sina egna vägar och få rätt stöd –  Ida LaFontaine med sin ADD och Johan Bakke i Platina med sin Asperger. Ida LaFontaine konstaterade att skolan vänt och att hon fått mycket bättre stöd med sin diagnos och Johan Bakke berättade hur han kunnat använda sitt specialintresse för musik till att skapa sitt eget arbete. Med coverbandet Platina gör han nu 100 gig på ett år och han släppte också en låt om att vara annorlunda inför galan. Låten Fantasi skrev han som tonåring som en kärlekssång, men han insåg nu att den handlade lika mycket om honom och att gå sin egen väg. För mig är det obegripligt att en person med en sådan begåvning inte kunnat hitta sin plats i samhället med betald lön förrän långt upp i vuxen ålder. Jag förstår att han med den rösten och berättartalangen arbetat med radio. Han skulle kunnat haft en lysande karriär som en konferencier eller föreläsare. Kanske inte de första yrkesvalen många förknippar med autism, men det är inte ovanligt att överkänsliga sinnen leder till en extremt tonsäkerhet. Även barn som saknar tal kan sjunga. Jag ville bara höra mer. Både om Johan Bakkes liv och av Platinas musik.

Tillsammans med andra författare som skriver om eller för barn med autism och adhd stod jag i pausen med mina böcker om Anton och Super-A vid ett av alla bokbord. Tänk så många författare som engagerar sig just för dessa barn! Läraren Malene Larssen, Anna Carlsson som arbetar på förskolan och Jessica Hjert Flood som driver Nestor Förlag. Jessica Stigsdotter Axberg, som sprider kunskap om diagnoser bland annat genom sitt engagemang i föreningen Attention, blev framröstad till kvällens eldsjälspris bland många värdiga kandidater.  Om ni missade galan, så hoppas jag att det kommer fler chanser. Hjärnfonden, Viggos Foundation (som döpts efter komikern Måns Möllers autistiska son) och Kung Över Livet är de organisationer som kvällens insamling gick till. Är ni nyfikna på några av böckerna av författarna som fanns på plats, så har ni förstås möjlighet att få tag på dem ändå:

Och så får ni förstås inte missa den splitternya boken som hade premiär på galan! I den hittar ni en del av alla oss som kämpar för en bättre förståelse. Vi är med för att inspirera och ge våra bästa tips: #Hypersjälar inom autism och adhd

(Om ni vill köpa den tillsammans med något av bokpaketen med Anton och Super-A, så fick jag med mig några ex från galan. Maila i så fall linda.jensen@bemyrails.com )

 

Bloggen har fått en facebooksida

I helgen skapade jag en Facebook-sida för ”Vilse i klassen”.  Där kan du enkelt följa nya blogginlägg, men också få extra-material som inte tas med på bloggen. Du kommer att hitta artiklar, statistik, samt tips från andra som brinner för skolfrågor och inkludering. Och så lite uppdateringar kring hur det går med boken förstås …

Över 200 har redan hittat dit. Ta en titt och se om det är något för dig! Välkommen!

Länk: https://www.facebook.com/vilseiklassen

Capture - header

BOKEN: VILSE I KLASSEN – om inkludering och andra fallgropar

Edit: Bokens arbetstitel har ändrats till Inkluderingskompetens vid adhd & autism och du hittar innehållet i ett uppdaterat inlägg här.

Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med autism och adhd? Boken Vilse i klassen – om inkludering och andra fallgropar pekar ut fallgropar och framgångsfaktorer för att utveckla verksamheten och samarbeta inom skolan. Alla behöver inte kunna allt, men alla behöver kunna mer för att vi ska lyckas med dessa elever.

Boken bygger på Funktionstrappans fyra steg:

  • Steg 1: Förstå grundsvårigheterna bakom problem!
  • Steg 2: Kompensera nedsatta funktioner och stärk outvecklade färdigheter!
  • Steg 3: Interagera funktionellt!
  • Steg 4: Excellera (verksamhetsfokus och kompetens)!

Beräknad utgivning: maj/juni 2017. Boken blir på cirka 400 sidor och beräknat pris är 385 kronor. Om du vill förbeställa och få ett mejl när den kommer ut kan du skicka ett mejl till linda.jensen@bemyrails.com

INLEDNING OCH FUNKTIONSTRAPPAN

Inledningsvis presenteras funktionstrappan med målet att öka elevens funktionsförmåga genom förståelse, kompenserande och stärkande strategier, samt ett brett samarbete och en verksamhet med sunda värderingar och arbetsmetoder.

 funktionstrappans-4-steg

FALLGROPAR

Fallgroparna inleder varje steg i funktionstrappan och fyller en viktig pusselbit som idag saknas i pedagogisk litteratur: Vilka vanliga fel gör vi när vi försöker göra rätt och vilka synvändor behövs? Infallsvinkeln är framförallt beteendevetenskaplig.

 

 

STEG 1: FÖRSTÅ NEDSATT FUNKTIONER OCH STYRKOR!

GRUNDSVÅRIGHETERNA OCH ELEVEN

Autism och ADHD introduceras, men boken bygger sedan vidare på nedsatta funktioner istället för diagnos och visar hur skolan kan arbeta utifrån dessa för att tillgängliggöra skolan och anpassa den pedagogiska verksamheten. Några av funktionerna är central koherens, tidsuppfattning, exekutiva förmågor, intelligens, mentalisering, motorik & sinnesintryck, samt uppmärksamhet & uthållighet. Även styrkor och hur dessa har använts av framgångsrika personer lyfts fram för att övertyga om att inkluderade elever verkligen kan lyckas med rätt stöd.

 

STEG 2: KOMPENSERA FÖR NEDSATTA FUNKTIONER!

EN KOMPENSERANDE SKOLMILJÖ

Många fysiska anpassningar kan göras i och utanför klassrummet för att både elever med och utan diagnos ska kunna fungera så bra som möjligt.

EN ENERGIVÅRDANDE SKOLDAG

Energi i detta sammanhang tar ett brett grepp och syftet är att utgå ifrån elevernas förutsättningar så att de ska orka en hel skoldag och maximera prestation. Kapitlet summerar också forskningsläget kring särskilda undervisningsgrupper och beskriver varför dessa alltid är ett alternativ.

ETT KOMPENSERANDE NAVIGERINGSSTÖD

Elever behöver kunna lägga fokus på själva inlärningen istället för på hur de ska kunna navigera sig genom skoldagen genom exempelvis skriftliga instruktioner, bildstöd, tidshjälpmedel eller tydligare kommunikation och hjälp med social navigering.

EN KOMPENSERANDE PEDAGOGIK

Ju mer vi kompenserat genom skolmiljö, energivård och navigeringsstöd, desto mindre måste vi sänka de pedagogiska kraven. Men även vid inlärningen kan vi kompensera nedsatta funktioner som motoriska automatiseringssvårigheter, dyslexi, dyskalkuli eller svårigheter med att komma igång eller koncentrera sig. Detta kapitel riktar sig huvudsakligen till lärarna, medan de tidigare framförallt utgår ifrån elevhälsans arbete på verksamhetsnivå. Kompenserande pedagogik är uppdelat i följande avsnitt:

  1. Led och rikta rätt
  2. Tro på framsteg
  3. Fånga och fokusera
  4. Sätt kunskapen
  5. Ta bort hinder (Elever som kompenserar eller en skola som kompenserar?)

VERKTYGSLÅDAN: Rätt hjälpmedel

 

 

STEG 3: INTERAGERA FUNKTIONELLT!

Ett fungerande samarbete och gemensamt förhållningssätt kring elever med särkskilda behov är viktigt för att även dessa elever ska lyckas och inte behöva anpassa sig till alla vuxna runt dem. Steg 3 ger tips för att kunna samarbeta med kolleger, specialister, föräldrar och inte minst med eleven. Nedsatt impulskontroll, känsloreglering, mentalisering och föreställningsförmåga är några av svårigheterna som skapar konflikter och svårigheter att samarbeta. I kapitlet förklaras varför konsekvenser inte fungerar och de metoder som kan användas istället summeras (Funktionell beteendeanalys, Låg-affektivt bemötande och Samarbetsbaserad problemlösning). Pedagogerna får även konkreta tips på hur man undviker och hanterar konfliktsituationer. Forskning visar att pedagogernas inställning har en avgörande betydelse för hur eleven lyckas och därför lyfts också värderingar och olika förhållningssätt till barnet.

 

STEG 4: EXCELLERA!

Sista steget utgår från värdegrundsarbete, synvändor och insatser på verksamhetsnivå med bland annat ”omvänd inkludering” för att alla elever ska gynnas av insatserna. Budget, tid och framgångsfaktorer beskrivs tillsammans med forskning kring hur specialpedagoger används effektivast.