Autism i klassen

Här startar resan för en skola som är redo för autism och ADHD. Samtidigt samlar jag handfasta tips från lärare, elever och föräldrar i en bok som (än så länge) heter ”Autism i klassen – om inkludering och andra fallgropar”. Lite forskning och expertråd kommer smygas in också.

Jag som skriver är beteendevetare med båda fötterna i en lärarfamilj. Jag har en smart dotter med autism och vet vilka många av utmaningarna i skolan är. Min dotter är den lilla superhjälten med autism och ADHD i serien med ”Anton och Super-A”. Här på bloggen samlar jag en bredare informationsmängd av artiklar och forskning som är till hjälp för att skapa en lyckad skolgång för alla barn.

Uppskattningsvis har 2% av eleverna idag autism och 5% ADHD. I varje klass finns det alltså en eller två elever med dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inte sällan är det begåvade barn vars potential inte lyckas komma fram ordentlig när vi fokuserar på svårigheterna och försöker anpassa barnen till skolan istället för skolan till eleverna. Varje lärare och varje skola berörs. Och i slutänden är det eleven som får bära konsekvenserna av hur bra vi vuxna lyckas. Vårt mål är att skapa en skola som höjer funktionen och undanröjer hindren: En skola som vill anpassa sig efter sina elever istället för tvärtom.

Välkomna!