Framgångsrik autism och ADHD: Vad kan hända när vi ser styrkorna?

Autismens och ADHD:ns styrkor och särdrag är något vi pedagoger måste kunna känna igen. En skillnad mellan diagnoserna som vi kan välja att använda för eller emot eleven är förmågan att se detaljer eller helhet. En autistisk elev har oftast ett öga för detaljer och samtidigt svårt med helheten, medan det typiska för en elev med ADHD är att kunna se hela bilden men på bekostnad av tålamod för det lilla. Om vi inte tar hänsyn till dessa egenskaper kan vi som pedagoger låta dem sätta krokben för det mesta av arbetet en elev utför i våra klassrum. Men vilket perspektiv är egentligen det viktigaste? Kommer vi längst i livet med detaljer eller med helhet? Svaret blir nog olika om vi frågar en entreprenör som Richard Branson med sina 400 företag att hålla koll på eller den som räknade ut att positroner fanns. Vårt samhälle behöver båda ytterligheterna och att lyfta dessa egenskaper både för eleverna själva och inför deras klasskamrater gör att vi riktar deras (och förstås vårt) fokus mot deras förmågor och möjligheter istället för deras brister.

Många framgångsrika personer har på ett tydligt sätt utnyttjat diagnosernas starka sidor. Det finns flera exempel på kreativa idésprutor med ADHD som inte stannar upp i första taget för att fråga sig om de ska våga prova. ADHD är entreprenörernas superkraft. Trots sin dyslexi, sina dåliga betyg och sin förmodade ADHD så har Richard Branson i Virgin Groups alltså 400 företag. Idag satsar han på rymdturism och miljövänligt bränsle. Vi har också många konstnärliga talanger som i skådespelaren Jim Carrey och rapparen Petter.

På autisternas sida finns forskare som med sina analytiska hjärnor och förmågor att se mönster och detaljer gjort banbrytande upptäckter för vår värld. Eller vad sägs om Einstein, Newton och den fåordige Paul Dirac som var den som redan som 31-åring fick nobelpriset för att han matematiskt kunde räkna ut att positivt laddade positroner måste existera. Andra typiska autismförmågor som exempelvis känsligheten för ljud- och synintryck kan också ge sig känna i kreativa uttryck så som de förmodas ha gjort hos Mozart eller Michelangelo. Och även den bokstavstolkande och socialt okonventionelle H. C. Andersen, som varken följde en röd tråd i konversationen eller väntade på sin tur för att få säga det han tänkte, misstänks ha haft autism. Hur hade vår värld sett ut utan alla dessa begåvningar? Vilka vetenskapliga upptäckter hade vi varit utan?

Autistiska barn utvecklar ofta ett eller flera specialintresse som de blir experter på. Pokémons grundare är ett bra exempel på någon som fått använda just sina specialintressen för insekter och dataspel som en styrka. Vem pratar om hans utmaningar och tillkortakommanden på utvecklingsmöten nu?

Även andra inom datavärlden har rykte om sig att ha autistiska drag och till dem hör grundarna av Microsoft och Facebook.

Autism och ADHD gör skillnad i vår värld.

Du har möjligheten att låta det hända.

– Jessica Jensen

Bill Gates toppar listan av världens rikaste och Mark Zuckerberg är med sina miljarder inte långt efter. Och medan vi sitter med den enes operativsystem och facebookar på våra datorer, så använder Microsoft-grundaren idag både sin tid och sina pengar till att göra gott i världen. Han har satsat ett par hundra miljarder av eget kapital på utbildning och sjukvård. Han är dessutom initiativtagaren bakom ”The Giving Pledge” som lockar till sig andra miljardärer som är villiga att ge bort mer än hälften av sin förmögenhet. Mark Zuckerberg och Richard Branson är redan med.

Men även om vi alla inte blir den nästa Bill eller Mark, utan en alldeles vanlig företagsledare, skräpplockare (min dotters ena drömyrke), civilingenjör eller pedagog, så låt oss tänka på de här förebilderna och vilka möjligheter alla våra elever ändå har. Och vilken möjlighet vi själva har att kunna vara den i kedjan som får det att hända! En diagnos definierar inte framtiden.

”Scenen är min du vet att jag bär den!”

– från låten ”God damn it” med Petter

Texten finns i en omarbetat version i boken Inkluderingskompetens vid adhd & autism.

Registrera dig på sidan  (i svarta menyn) för att få blogginläggen i din mejlbox eller gilla sidan på Facebook.